Kā ātri un viegli atjaunot mājokļa sienas?

Nolēmāt pārstumdīt mēbeles, bet tajās vietās, kur mēbeles stāvēja, ir palikuši pelēki plankumi, vai arī jūsu atvases sajutās kā īsti mākslinieki un izdaiļoja sienas ar saviem mākslas šedevriem? Kā ātri un, pārlieku netērējoties, noslēpt esošās nepilnības un mājoklim piešķirt īpašu valdzinājumu? Lūk, daži noderīgi ieteikumi visiem, kas vēlas atjaunot savu mājokli. Continue reading Kā ātri un viegli atjaunot mājokļa sienas?

Jaunā siltināšanas programma sāk pilnvērtīgi darboties

Jau ilgāku laiku siltināšanas interesenti tiek aicināti konsultēties par jaunās siltināšanas programmas iespējām tās pārraugošajā institūcijā – Altum. Formāli pirmās konsultācijas tika uzsāktas š.g. aprīlī, tomēr līdz šī gada 30.09. neviens projekts apstiprināts vēl netika, jo pārraugošajai institūcijai nebija noslēgtu vienošanos ar programmas ietvaros.

Beidzot tas ir noticis, ir noslēgtas 2 vienošanās ar finansētājiem: bankām Citadele un DNB un programma uzsākusi pilnvērtīgu darbu.

Visbiežāk interesanti vēlas uzzināt, kādus darbus būtu iespējams veikt ar ERAF līdzfinansējumu (kādi darbi kvalificējas līdzfinansējuma saņemšanai).

Atbalstāmo darbu sarakstā ir sekojoši darbi: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbi (fasādes siltināšana), tāpat arī logu nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, inženiersistēmu renovācija, karstā un aukstā ūdens sistēmu renovācija, pagraba un bēniņu siltināšana, kā arī citi energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi.

Ja ir interese par siltināšanu, ar ko vajadzētu sākt?

Pirmā darbība, kas būtu jāpaveic, ir jāpieņem kopīgs lēmums par mājas renovāciju. Lēmumu pieņem dzīvokļu īpašnieki un jāatceras, ka jaunās programmas ietvaros ir nepieciešama 2/3 dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Pieteikties programmai iespējams ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas starpniecību. Nereti par šo pārstāvi tiek pilnvarots apsaimniekotajās. Tomēr apsaimniekotajās nav vienīgā iespējamā izvēle, tā var būt arī cita juridiska persona. Atbilstoši pilnvarotā persona dzīvokļu īpašnieku vārdā saskaņo dokumentus, organizē piegādātāju atlasi, kas uzraudzīs un veiks renovācijas darbus.

Kur var saņemt informāciju par programmu?

Informācija par jauno siltināšanas programmu pieejama tās pārraugošās organizācijas – Altum klientu apkalpošanas centros Rīgā un reģionā, kā arī īpaši organizēts semināros par renovācijas jautājumiem. Šādi semināri tiek organizēti sākot no 5. oktobra līdz 3. novembrim kopumā 13 pilsētās. Seminārs Rīgā, 25. oktobrī tiks arī rādīts tiešsaistē internetā Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Pilsētas, kurās norisināsies semināri: Kuldīgā, Saldū, Liepājā, Alūksnē, Limbažos, Cēsīs, Rīgā, Dobelē, Iecavā, Aizkrauklē, Balvos, Līvānos un Daugavpilī.

Vai jaunās programmas ietvaros ir apstiprināts kāds projekts?

Šī gada 30. septembrī tika apstiprināts jaunās siltināšanas programmas pirmais projekts.

Pirmais projekts apstiprināts mājai ar 70 dzīvokļiem Liepājā, Vītolu ielā. Šajā projektā iedzīvotāju pilnvarotā persona ir apsaimniekotājs, SIA “Namu serviss APSE”.

Programmas ietvaros piemērotais līdzfinansējums ir atkarīgs no sagaidāmās energo efektivitātes uzlabojuma, un maksimālais līdzfinansējuma intensitāte ir 50%, pie nosacījuma, ja finansētājs ir banka vai 35%, ja finansētājs ir Altum.

Jaunās programmas apstiprinātā projekta gadījumā renovācijas darbu ietvaros sagaidāmais energoefektivitātes uzlabojums paredz maksimālo programmas līdzfinansējumu. Tiek prognozēts, ka ietaupījums varētu sasniegt pat 69,54 kWh/m2 gadā. Apstiprinātā projekta pārstāvju nākamie soļi būs piegādātāju atlase, tostarp būvuzraugs un būvnieks, kā arī citi, ja tādi būs nepieciešami. Tas ļaus apzināt veicamos darbus un izmaksas, lai tālāk jau vērstos pie potenciālajiem finansētājiem.

ERAF līdzfinansējumu var saņemt sekojošu darbu veikšanai:

  • Ēkas norobežojošo konstrukciju (fasādes, jumta konstrukciju) siltināšana, logu nomaiņa, durvju nomaiņa, kā arī kāpņu telpas remonts.
  • Mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve, kā arī izveide no jauna. Piemēram, apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve, esošās sistēmas tīrīšana utml.
  • Sistēmu, kā pamatā ir atjaunojamie energo resursi, iegāde un uzstādīšana, tostarp: saules kolektori, granulu katli, siltumsūkņi utml.
  • Būtiski atcerēties, ka pie attiecināmajām izmaksām ir ietverti arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība. T. i . pie attiecinājām izmaksām tiek pieskaitītas izmaksas, kas saistītas ar autoruzrauga un būvuzrauga atalgošanu.
  • Tiek pieskaitītas arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas. Tas nozīmē, ka tiek attiecinātas arī pilnvarotās personas darbinieka atalgojums. Tiek segts arī un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.