Darba drošība!

drošības sistēmas fnserviss.lvStimulēt drošu, pasargātu ikdienu no dažādiem riskiem un negadījumiem, ieviest ieceri par preventīvu domāšanu – tāda ir firmas FN-Serviss misija. Tā tiek veiksmīgi realizēta ar vairāku drošības aizsardzības pakalpojumu piedāvāšanu klientiem. Uzņēmuma FN-Serviss pakalpojumu klāstā iekļautas speciālistu konsultācijas un varianti, kuri tiešā mērā saistīti ar darba drošību, ugunsdrošības pasākumiem, kā arī drošības sistēmām, signalizācijām. Ņemot vērā uzņēmuma ilgo darbības laiku, drošības sistēmu firma FN-Serviss ir viens no līderiem drošības jautājumos Baltijas valstīs. Bez tam tirgus daļa ir palielinājusies ne tikai vienā pakalpojumā, bet gan visos piedāvātajos pakalpojumos, arīdzan darba aizsardzības nozarē.

Kā viena no pakalpojumu grupām, ko sniedz FN-Serviss, ir signalizācijas un drošības sistēmas kompleksu ieteikumu izveidošana un iekārtu ierīkošana. Kā piemēram, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, to uzstādīšana ir ļoti rekomendējama objektos ar nozīmīgu samērā augstu drošības līmeni. Bojājuma, ugunsgrēka situācijā signalizācijas sistēmas kontrolpanelī iespējams precīzi atrast ugunsgrēka vai bojājuma vietu, pateicoties ikvienas iekārtas unikālajai adresei.

Vai zini kompānijā ir būtisks ugunsdrošībā saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem? Uzņēmums FN-Serviss dod iespēju izvēlēties bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā iekļauti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Turklāt ir iespēja izvēlēties atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Lai būtu drošs par objekta ugunsdrošību un tā stāvokļa novērtēšanu attiecībā pret normatīvajiem aktiem, pastāvīgi nepieciešams veikt objekta apsekošanu. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa piemērotību Latvijā reglamentē kā Ugunsdrošības noteikumi, tā arī Eiropas un Latvijas. FN-Serviss piedāvā ugunsdrošības apmācības, kursus un ugunsdrošības sistēmu risinājumu izstrādāšanu, kas sniegs iespēju katram uzņēmumam darboties drošā vidē un atbilst visiem normatīvajos aktos esošajiem noteikumiem. Tāpat arī pārdomāti ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi dos iespēju uzņēmumā par darba drošību atbildīgajiem darbiniekiem iegūt labas kvalitātes un darbībā nozīmīgu informāciju.

Ir pierādīts, ka jebkura uzņēmuma darbības pamatā ir droša vide un veseli darbinieki, tieši tālab darba drošība un aizsardzība ir kā viena no jomām, kurā drošības speciālists – uzņēmums FN-Serviss – klientiem piedāvā konsultācijas un reālus pakalpojumus. Ikvienam darba aizsardzības speciālistam ir jāapmeklē kursi, kuros saņems vispārīgas zināšanas darba aizsardzības sfērā. Darba aizsardzība – kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamata līmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir ievietoti visi sniegtie pakalpojumi un izcenojumi. Pieteikties apmācībām un instruktāžām var gan tieši mājaslapā, gan sazinoties ar uzņēmuma speciālistiem telefoniski.