KASKO apdrošinātājs Tavam transportlīdzeklim!

KASKO apdrošināšanas poliseKASKO apdrošināšanas polise noteikti ir brīvprātīga, kas ir galvenā atšķirība no OCTAS polises. KASKO bez šaubām ir īpaši aktuāla dārgu automašīnu īpašniekiem, jo tā ietver arī zādzību un laupīšanas risku apdrošināšanu.

Šādos gadījumos liela loma noteikti ir apdrošinātāja akceptēto pretaizdzīšanas sistēmu uzstādīšanai transportlīdzeklī, savādāk šis risks netiek apdrošināts kā arī nestājas spēkā.

KASKO atlīdzina arī tos zaudējumus, kuri radušies dabas stihiju, ugunsgrēku rezultātā, ceļu satiksmes negadījumā vai arī kā citādi. KASKO ir obligāta vajdzība līzingā pirktām mašīnām. KASKO polise atlīdzina arī tos zaudējumus, kuri veidojušies polises īpašnieka vainas dēļ.

Cik maksā KASKO polise?

Kasko polises vērtību un arī izmaksas nosaka vairāk kā pieci atšķirīgi kritēriji, kuri ir ņemti vērā aprēķina brīdī. Rādītājiem, kas ietekmē kasko gala vērtību, var būt dažādi vērtības lielumi pie dažādiem apdrošinātājiem.

Mašīnas vecums, modelis, marka kā arī vērtība, apvienojumā ar datiem par šofera braukšanas stāžu un vecumu var būt galvenie indikatori, kuri ietekmē polises cenu un vērtību. Nozīmīgi būtu arī apdrošināmie riski, apdrošināšanas vēsture kā arī teritorija, kurā kasko būs aktīva.

Arī pašriska apjoms būtiski nosaka kasko polises izmaksu apjomu. Vairāk https://www.compensa.lv/kasko-apdrosinasana/

Kas ir pašrisks?

Pašrisks var būt tā zaudējumu daļa, ko atlīdzina nevis apdrošinātājs, bet gan apdrošināšanas polises ņēmējs.

Pašriska apmēru izvēlas apdrošināšanas polises iegādes laikā, un apdrošināšanas kompānija nosegs visus tos zaudējumus, kuri var būt novērtēti augstāk par pašriska lielumu. Ja tas ir noteikts simts eur, taču bojājumi novērtēti 300 eiro lielumā, šādās reizēs apdrošinātājs nosegs to riska daļu, kas ir virs pašriskā noteiktajiem simts eiro. Zaudējumi, kas novērtēti zem pašriska apmēra, jādzēš kasko polises turētājam.

KASKO apdrošināšanas polise noteikti ir iegādājam arī bez pašriska apmēra, kā arī tas būtiski sadārdzinās tās cenu. Jebkāda veida, saprātīga apmēra noteikta naudas summa var būt derīga pašriskam risku segšanai.

KASKO kalkulatori

Internets, noteikti ir ērtākais starpnieks, kuru izmantot KASKO apdrošināšanas polises pirkšanai.KASKO kalkulatoru piedāvājumi ir ļoti daudz un e-vides meklētājs noteikti nāks talkā to atrašanai. Izmantojot šos kalkulatorus, ir iespējams ātri un ērti un pilnīgi par velti saprast KASKO polises izmaksas.

Pēc apmaksas veikšanas, sistēma automātiski polisi aizsūtīs uz kienta elektroniskā pasta kastīti. Kalkulatori piedāvā ieskatu visu populārāko apdrošināšanas kompāniju piedāvājumos..