Privātā Tālmācības vidusskola “Mana vidusskola”

mana vidusskolaLai iegūtu vidusskolas izglītību tālmācībā jeb neklātienē, sev piemērota izglītības iestāde tālu nav jāmeklē. Mūsdienās ikvienam potenciālajam neklātienes skolēnam ir plašas izvēles iespējas atrast sev piemērotu izglītības iestādi, kas piedāvā apgūt vidusskolas mācību vielu attālināti.
Viens no variantiem, ko izvēlēties gadījumā, ja ikdienā esi aizņemts ar savu personīgo dzīvi, un tajā nav iespējams atrast laiku tradiconālajām mācībām vidusskolā, ir Privātā Tālmācības vidusskola “Mana vidusskola”. “Mana vidusskola” piedāvā iespēju mācīties tiešsaistē, internetā, pabeigt vai uzsākt mācības pēc Vispārējās vidējās izglītības programmas.

Tāpat kā jebkura izglītības iestāde, arī Privātā Tālmācības vidusskola “Mana vidusskola” saviem skolēniem nodrošina mācību materiālus – tie pieejami dažādos formātos, piemēram, audio un video. Lai pārbaudītu savas zināšanas, pieejami pārbaudes materiāli, kā arī, skolēnu mācību semestris nav iedomājams bez ieskaitēm, kas tiek organizētas mazākā skaitā kā tradicionālajās izglītības iestādēs.

Kā jau tika minēts, mācības Privātajā Tālmācības vidusskolā “Mana vidusskola” norisinās internetā – skolēni patstāvīgi apgūst mācību vielu, kārto pārbaudes darbus un ieskaites, nepieciešamības gadījumā sazinās ar mācību priekšmetu skolotājiem. “Mana vidusskola” piedāvā apmeklēt arī konsultācijas – tās tiek organizētas gan klātienē, gan neklātienē – video formātā. Klātienes konsultāciju apmeklējums nav obligāts, jo ne katrs skolnieks savā ikdienā var atrast tām laiku.

Mācības “Mana vidusskola” lielākoties norisinās interneta vidē, un izglītības iestādē ir jāierodas vien tikai tad, kad ir pienācis laiks kārtot vidusskolas gala eksāmenus. Šī ir būtiska tālmācības priekšrocība, jo skolēni nav teritoriāli piesaistīti savai izglītības iestādei – viņi brīvi var ceļot, mainīt dzīvesvietu vai pastāvīgi uzturēties ārzemēs. Vienīgā mācību nepieciešamība – lai savā atrašanās vietā būtu pieejams dators, planšetdators vai viedtālrunis ar pieeju internetam.

Ērti un izdevīgi – tieši tādas īpašības piemīt tālmācībai “Mana vidusskola”! Tālmācības skolēni ikdienā var būt nodarbināti algotā darbā, veidot savu karjeru sportā, audzināt bērnus vai atpūsties sev vēlamā vietā, taču tajā pašā laikā, īstenot savu sapni par vidusskolas izglītības iegūšanu. Mūsdienās ikdienas aizņemtība nav šķērslis tam, lai tiktu iegūts vidusskolas atestāts, kas var tuvināt mācībām augstskolā, kā arī veicināt personas konkurētspēju darba tirgū.